En chefsergent, også kaldet kronesergent, er en M232-stilling i Forsvaret. Chefsergenten har den højeste rang i sergentgruppen og vil typisk have været seniorsergent i 10-12 år før udnævnelsen.

Titlen Svarer til Warrant Officer class I i den britiske hær og i Royal Navy (2004), Master Aircrew i RAF, Oberstabsfeldwebel i Bundeswehr og Oberstabsbootsmann i Bundesmarine

 


Redaktør: Torben